Bestyrelsens beretning 2018
Indkomne forslag
http://www.birkeroedbutikkerne.dk/documents/B31E1898-C126-42E2-BBAE-0CD922021299.pdf

Årsrapport 2018
Regnskab og budget for 2018
Forslag til budget for 2019